• Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan raporlar Eksper Gümrük Müşavirliği sistemine kaydedilir, sistem istenen bilgileri, istenen zamanlarda, Excel formatında ilgili kişilere mail ekinde gönderir
• .Amaç, gelişen piyasalarda artan rekabet ortamında kalıcı olmak ise, bunun en önemli noktası, geçmişin analiz edilerek gelecek için gerekli yol haritalarının çıkarılmasıdır. Eksper Gümrük Müşavirliği bu düşünceden yola çıkarak müşterilerinin ihtiyaç duyduğu bilgileri Eksper Gümrük Müşavirliği veri ambarından alıp, müşterileri ile yapmış olduğu ortak çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ve firmaya özgü raporlamalar ile bu bilgileri firmaya sunmak adına bir uygulama geliştirmiştir. Müşteriden gelen talepler doğrultusunda hazırlanan rapor Eksper Gümrük Müşavirliği sistemine kaydedilir, sistem bilgileri, istenmiş tüm kriterlere uygun bir şekilde firmanın talep ettiği zamanlarda, Excel formatında ilgili kişilere mail ekinde yollanır.

İthalat

Lojistik Gönderim

We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran. yürütmektedir.