• • Bilginin öneminin kat ve kat arttığı bu dönemde firmalar serbest piyasa şartlarında rakiplerine üstünlük kurabilmek için Bilgi Teknolojilerine yatırım yaptıkları gibi, kullandıkları programlar aracılığı ile daha çok veri karşılaştırmaları yaparak şirketi ileriye taşıyacak bilgilere ulaşma ihtiyacı duymaktadır. Bilginin sağlanması için ihtiyaç duyulan personel sayısının arttırılması ekonomik bakımdan maliyetlerin artmasına neden olduğu için firmalar personel istihdamı yerine kendisine hizmet veren firmaların oluşturduğu kendi sistemlerindeki bilgileri karşılıklı paylaşmaya yönelmişlerdir.
• Bu bağlamda Eksper Gümrük Müşavirliği hizmet verdiği firmalara onların adına yaptığı işlemler ile ilgili oluşan tüm bilgileri elektronik ortamda paylaşılması ile ilgili her türlü alt yapı çalışmaları çok önceden görüp tasarladığı için şuan bu konuda platform gözetmeksizin her türlü bilgiyi teknolojik alt yapı yöntemleri ile paylaşabilmektedir.

İthalat

Lojistik Gönderim

We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran. yürütmektedir.