• İthalat ve İhracat yapan firmalar ile gümrük idareleri arasında, zaman zaman 4458 sayılı Gümrük Kanunundan doğan gümrük vergisi veya para cezası ihtilafları oluşmaktadır.
• Bu ihtilafların çözülmesi için, Gümrük Kanununda düzenlenmiş olan idari itiraz yollarının kullanılması amacıyla, hukuk işleri tarafından itirazlar için dilekçeler hazırlanır. Bu dilekçeler gümrük müşaviri tarafından dolaylı temsilci sıfatıyla imzalanarak ilgili gümrük idaresine gönderilir. Bu aşamalardan sonra ihtilafın idari yargı mercilerine taşınmasının gerekmesi halinde, Hukuk İşleri , şirketin sözleşmeli avukatlarıyla koordineli bir şekilde çalışarak, dava ile ilgili işlemleri takip etmekte, sonuçlarını izlemekte ve bu konuda müşterilerimizi bilgilendirmektedir.