Eksper Global Lojistik, 2011 yılında Kontrat Lojistiği hizmeti alan firmaların rakiplerine oranla çok daha büyük avantajlar elde edeceklerini ve dış kaynak kullanmak suretiyle hizmet aldıklarından, verimliliklerini daha da arttıracaklarını belirttiler. Kısa dönemde spot çalışma yerine, uzun dönemde daha düşük kar marjları ve uzun işbirliklerinin önemine de değindiler. Lojistik bir noktadan diğer bir noktaya taşıma olarak bilinse de bunun esasının, Depolama, dağıtım, Katma Değerli Hizmetler ve Teknoloji olduğudur. Türkiye’de de artık çoğu firmalar bu gerçek tanımı biliyor ve hizmetlerin hepsini bir bütün halinde talep ediyorlar. Eksper Global Lojistik, Kontrat Lojistiği kapsamında müşterilerine katma değer katabilecek her türlü hizmeti sunuyor ve Müşterilerinin yalnızca ana işlerine odaklanmalarını sağlıyor. Eksper Global Lojistik 2011 hedeflerini belirlerken tamamen müşteri ihtiyaç taleplerini değerlendiriyor. Bu doğrultuda 2011 yılında kontrat lojistiği alanında en büyük hedefi de verimliliği arttırmak ve operasyonel iyileştirmeleri sağlamak. Lojistik hedefleri belirlerken Müşterilerilerinin ortaya çıkmamış ihtiyaçlarını da tespit ederek, çözüm üretiyorlar. Eksper Global Lojistik olarak İş ortaklarımız olarak gördüğümüz Müşterilerimizin lojistik hizmetini veren departmanı oluyoruz. İlişkinin şeffaf ve açık maliyet çalışma esasları doğrultusunda şekillendirilmesi gerekiyor. Operasyon başladığında ve üzerine de lojistiğin önemli kısmını dâhil ettiğinizde işbirliği uzun yıllara yayılıyor. Kısa süreli olan kontratlarımızın sonunda ise müşterilerimiz tekrar bizimle çalışmayı tercih ediyorlar.