• İthalat konusu emtia ile ilgili G.T.I.P belirlenmesi.
• İthalat konusu eşyanın küşadı ve tespitinin yapılması.
• T.C.G.B. yazılımı, onayı, muayenesi, tespitinin yapılması.
• Emtiada hasar, eksiklik veya yanlışlık var ise tutanak tanzim ettirilmesi.
• Vergi, resim, harç, fon, ceza v.b. hesaplanması ve yatırılması.
• Ödemeler ile ilgili Bloke Çek, Teminat, v.s. almak.
• Ardiye, mesai v.s. ödemeleri yapmak
• Eşyaların geçici depolama, antrepo vb. yerlerden çekilmesi, dahili nakliyesi ve firmaya teslim işlemleri.
• İthalat konusu her tür danışmanlık ve lojistik hizmetler.
• Aktarma ve transit işlemleri
• ATA KARNELİ ithalat işlemleri
• Depo olarak yatırılan nakit, teminatın çözümü işlemleri.
• Kontrol belgesi, TSE belgesi sevk temini işlemleri.
• İthalat konusu eşyanın isteğe bağlı olarak sigortalanması.

Gerekli Olan Evraklar
İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİ İÇİN :
Not :* işaretliler ihracatta gerekmez.
- Orijinal Mal Faturası
- Sigorta Poliçesi ( İşlem FOB veya CF ise gerekli )*
- Navlun Faturası*
- Banka Transfer Dekontu veya Kaynak Kullanım Destekleme Fonu*
- Ordino *
- Konşimento*
- Konşimentoya Firma Cirosu(Vekili Olunanlardan İstenmez)
- Konşimentoda Alıcı Firma Banka ise Banka Cirosu Yapılacaktır
- Ordino Tarafınızdan Alınmış ise Konşimento Önlü-Arkalı Fotokopisi
- Çeki Listesi
- Sanayici Taahhütnamesi *
- Bakım Onarım Belgesi*
- Avrupa’ dan İthal Edilecek Mallardan ATR veya EUR-1 Belgesi*
- İhracatta Türkçe Fatura (1 Orjinal, 3 Suret )
- Gerektiğinde aydınlatıcı belge olarak kullanılmak üzere ;
Analiz raporu
Spesifikasyon
Safety Data Sheet
Prospektüs
Katalog
Yatırım Mallarında ise Yukarıdaki Evraklara İlave Olarak ;
- Yatırım Teşvik Belgesi Aslı
- İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listesi

Dahilde İşleme Belgesi ve İhracatı Teşvik Belgesine Tabi Bir işlem ise;

- İhracat Teşvik Belgesi Aslı ve Eki
- İhracat işlemlerinde Birlik Üyelik Belgesi
- Gerektiği Takdirde Mal Hakkında Aydınlanmak İçin
- Katalog
- Teknik Bilgi

İthalat

Lojistik Gönderim

We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran. yürütmektedir.