• İhraç konusu emtianın G.T.I.P belirlenmesi.
• İhracat konusu emtia ile ilgili vesaiklerin sevk ve temini.
• İhracat konusu emtia ile ilgili ön müsaadeleri almak.
• İhracatçı Birliği Üyelik kaydı ve Beyanname tasdiki.
• T.C.G.B. yazılımı, onayı, muayenesi ve tespiti.
• ATR, EUR 1, FORM A, MENŞE tasdiki.
• Varsa telafi edici verginin hesaplanması ve yatırılması.
• Beyannamenin kapatılarak İhracatçı nüshasının alımı ve teslimi.
• Geçici kabul ile ilgili ayniyat tanzimi ve onaylanması.
• İhracat konusu her türlü danışmanlık ve lojistik hizmet.
• İhracat konusu eşyaların isteğe bağlı olarak sigortalanması. ssssssssssss

Gerekli Olan Evraklar
İTHALAT VE İHRACAT İŞLEMLERİ İÇİN :
Not :* işaretliler ihracatta gerekmez.
- Orijinal Mal Faturası
- Sigorta Poliçesi ( İşlem FOB veya CF ise gerekli )*
- Navlun Faturası*
- Banka Transfer Dekontu veya Kaynak Kullanım Destekleme Fonu*
- Ordino *
- Konşimento*
- Konşimentoya Firma Cirosu(Vekili Olunanlardan İstenmez)
- Konşimentoda Alıcı Firma Banka ise Banka Cirosu Yapılacaktır
- Ordino Tarafınızdan Alınmış ise Konşimento Önlü-Arkalı Fotokopisi
- Çeki Listesi
- Sanayici Taahhütnamesi *
- Bakım Onarım Belgesi*
- Avrupa’ dan İthal Edilecek Mallardan ATR veya EUR-1 Belgesi*
- İhracatta Türkçe Fatura (1 Orjinal, 3 Suret )
- Gerektiğinde aydınlatıcı belge olarak kullanılmak üzere ;
Analiz raporu
Spesifikasyon
Safety Data Sheet
Prospektüs
Katalog
Yatırım Mallarında ise Yukarıdaki Evraklara İlave Olarak ;
- Yatırım Teşvik Belgesi Aslı
- İthal ve Yerli Makine Teçhizat Listesi

Dahilde İşleme Belgesi ve İhracatı Teşvik Belgesine Tabi Bir işlem ise;

- İhracat Teşvik Belgesi Aslı ve Eki
- İhracat işlemlerinde Birlik Üyelik Belgesi
- Gerektiği Takdirde Mal Hakkında Aydınlanmak İçin
- Katalog
- Teknik Bilgi

İthalat

Lojistik Gönderim

We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran.We make cool web products and eat kebap and drink ayran. yürütmektedir.