·         Müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmeti, çalışanlarımıza her türlü eğitim ve teknoloji desteği vererek, karşılıklı güven içinde sağlamak.
Hizmetleri ile müşterilerini hedeflerine ulaştırmak, bilgi ve şirket değerleriyle sektörde örnek şirket olmak,

·         İşimizi kanun, tüzük, kararname, yönetmelik, tebliğ, genelge, talimat ve sirkülerde yazılı olan kurallara uygun olarak yapmak,

·         Başarısızlığı olgunlukla kabul edip bir daha yaşanmaması için önlemler almak,

·         Her zaman performansımızın ve davranışlarımızın en iyisini sergilemek,

·         Bilgilerimizi, mesleğimizin ve işimizin korunması ve gelişimi için güncelleyip paylaşmak,

·         Toplum ve çevre çıkarlarını her zaman gözetmek ve

·         Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve çalışanlarımızın mükemmelliğini desteklemektir

.